Богуславське НВО "Ліцей №3-МАН"


Меню сайту

Важливо


Учням


Форма входу

Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Погода

Пошук

Захист прав дитини

Кабінети довіри


 

Національна дитяча «гаряча» лінія


Національна дитяча «гаряча лінія»

Національна дитяча гаряча лінія


Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства,
торгівлі людьми та гендерної дискримінації

Національна дитяча гаряча лінія


Правила конкурсного приймання учнів до гімназійних класів

Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – гімназія»

І. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного приймання дітей до гімназійних класів розроблені відповідно до «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, коледжів, спеціалізованих шкіл», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року за № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу, схвалюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, затверджуються директором за погодженням з відділом освіти Богуславської райдержадміністрації.

1.2. Приймання дітей до гімназійних класів здійснюється на конкурсній основі.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

II. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються у приміщенні та на сайті НВК.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться після закінчення навчального року (кінець травня – початок серпня). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії входить практичний психолог. Головою конкурсної комісії є керівник або заступник директора навчального закладу.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом керівника навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора НВК, табеля успішності учня або свідоцтва про базову середню освіту, якщо учень вступає до профільного VІ (10) класу гімназії. До навчального закладу також подається копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.9. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.10. Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, що мають високий рівень навчальних досягнень, приймаються за співбесідою. У разі, якщо вони отримали недостатню кількість балів на співбесіді, то беруть участь у конкурсному випробуванні з профільного предмета.

2.11. Призери та переможці ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад звільняються від конкурсних випробувань та зараховуються до гімназійних класів на основі співбесіди.

III. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5 класу основної школи), проводяться у письмовій формі з таких навчальних предметів (але не більше двох з урахуванням співбесіди):

  • українська мова (списування + тестові завдання);
  • математика (на вибір), якщо абітурієнт вступає до математичного класу;
  • англійська мова (на вибір), якщо абітурієнт вступає до класу з поглибленим вивченням англійської мови.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших гімназійних класів, проводиться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.3. Тексти, варіанти письмових завдань, теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів, схвалюються методичною радою та затверджуються директором гімназії за погодженням з відділом освіти Богуславської РДА.

3.4. Не допускається застосування таких самих завдань з випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу, в запечатаному конверті, який відкривається у день випробувань головою конкурсної предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням видається папір зі штампом навчального закладу. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.7. Для проведення усного випробування учням видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді.

3.8. Тривалість написання вступниками письмових робіт становить 45 хвилин, співбесіда триває 10-15 хвилин.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до співбесіди, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.10. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколу відповідної комісії і зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.13. Учні-випускники 9-х класів, які закінчили інший загальноосвітній заклад та за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.14. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі на загальних умовах у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.15. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.16. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до навчального закладу.

 

IV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які пройшли конкурс, та отримали результати достатнього і високого рівня зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони звертаються до голови комісії з апеляцією, яка подається протягом тижня після оголошення результатів. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Під час розгляду апеляції проведення додаткових випробувань забороняється.

4.4. Якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подавали на апеляцію, вони звертаються до відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу, не зараховані до гімназійних класів,
продовжують навчання в інших класах чи інших загальноосвітніх навчальних закладах.

4.6. Діти, які зараховані до навчального закладу, але не приступили до занять протягом 10 днів з початку навчального року без поважних причин, відраховуються з навчального закладу, а на їх місце може проводитись додаткове конкурсне приймання.

 

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотриманням
вимог даних Правил конкурсного приймання.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком
зарахування учнів до гімназійних класів за його результатами покладається на
відділ освіти Богуславського РДА.

5.3. При порушенні навчальним закладом Правил конкурсного приймання, рішенням районного органу управління освітою результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить
повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Завантажити

Актуально


Перекласти сайт
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 563

Час

Корисні посилання

 
 

 
Вивчаємо інформатику
 
Видавництво педагогічна преса
 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Міні-чат

Вверх
© 2020 Богуславське НВО "Ліцей №3 - МАН"